Nieuws - 1 januari 1970

Rectificatie

In het Wb van 16 december wordt op pagina 4 foutief melding gemaakt van onderzoek naar vlieggedrag van zwaluwen (Hirundinidae). Bij het stuk staat een foto van een boerenzwaluw (Hirundo rustica). Het onderzoek betreft echter niet de zwaluw maar de gierzwaluw (Apus Apus). Deze vogel lijkt op een zwaluw maar behoort tot een andere familie (Apodidae). / HB