Nieuws - 1 januari 1970

Rectificatie

Rectificatie

Rectificatie


In Wb 20 (16 oktober, pag. 3) wordt in het foto-onderschrift over de
buluitreiking abusievelijk gesproken over de opleiding
‘Levenswetenschappen’.Dat had natuurlijk ‘Levensmiddelentechnologie’ moeten
zijn. | G.v.M.