Nieuws - 1 januari 1970

Rectificatie

Rectificatie

Rectificatie

In Wb 23 is in het artikel Sint-Janskruid in de lift een vergissing begaan. De geringe kwaliteit die de bloemenveiling VSN bij de Hypericum signaleerde, had betrekking op de sierplant Hypericum, niet op de medicinale Hypericum perforatum

Overigens wordt de cultivering van H. perforatum ernstig belemmerd door een hardnekkige virusziekte. De schimmel zit in het zaad en tast tachtig tot negentig procent van het gewas aan. Ing. Hans van der Mheen, verbonden aan het Praktijkonderzoek Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt te Lelystad: Pas als het virus onder controle is, kan Sint-Janskruid een economisch aantrekkelijk gewas worden. Bestrijding heeft hoogste prioriteit. W.K

Wageningse voorlichting moet flitsender


De wervingscampagnes zijn tot nu toe te serieus en moeten in een nieuw flitsend jasje worden gestoken. Bij de werving wordt te veel aandacht besteed aan de inhoud en te weinig aan de vorm, stelt de werkgroep. Er wordt slecht aangesloten bij de belevingswereld van de scholieren. Het is belangrijk de boodschap zo aantrekkelijk mogelijk te verpakken.

Al te ontevreden over de wervingscampagnes van de laatste jaren hoeft Wageningen niet te zijn, concludeert de werkgroep. Wageningen heeft haar marktaandeel de laatste jaren zelfs licht weten uit te breiden, ondanks het negatieve imago van de landbouw in Nederland, tot ruim twee procent van de geslaagde vwo-scholieren. Doordat de afgelopen jaren minder scholieren van het vwo kwamen, daalde de instroom in absolute getallen echter wel

Om de in het instellingsplan gestelde doelstelling van negenhonderd studenten per jaar te halen is uitbreiding van de wervingsactiviteiten noodzakelijk, schrijft de werkgroep, die overigens bijna geheel bestaat uit medewerkers van de universiteit die nu al betrokken zijn bij de wervingscampagnes

Naast de traditionele voorlichtingsdagen en beurzen moet Wageningen ook een aantal fun-activiteiten organiseren, zoals concoursen voor schoolbands, debatingwedstrijden en sportkampioenschappen voor scholieren. Verder kan de Wageningse presentatie op internet beter. De pagina's voor vwo-scholieren moeten vaker geactualiseerd worden en beter bereikbaar

De campagnes moeten scholieren duidelijk maken dat Wageningen niet een boerenuniversiteit is in een provinciestadje, maar een universiteit van de toekomst, een gespecialiseerde universiteit met een goed oog voor de beroepspraktijk. Want Wageningen mag een dorps imago hebben, de werkgroep ziet vooral sterke punten. In Wageningen zijn relatief veel voorzieningen (schouwburg, bioscoop, cafos) op fietsafstand en er is een gevarieerd aanbod van kamers voor een redelijke prijs. De gemeente is overzichtelijk en heeft een ontspannen, informele sfeer.

De raad van bestuur heeft zich nog niet gebogen over het advies. Maar voor goede plannen hebben we natuurlijk altijd geld, reageert bestuurslid prof. dr ir Bert Speelman. K.V