Nieuws - 1 januari 1970

Rectificatie

Rectificatie

Rectificatie

Het promotieonderzoek naar algen die watervlooien ruiken, heeft Miquel Lerling niet gedaan op het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO), zoals in Wb 17 stond, maar op de leerstoelgroep Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer van de LUW. Lerling werkt nu wel bij het NIOO. M.H