Organisatie - 1 januari 1970

Rectificatie

In een bericht over de verhuizing van de WSO (Wb14, 22 april) stond dat het voormalige TON-gebouw (Bornsesteeg 69) al in juni dit jaar vrij zal komen. Dat blijkt onjuist te zijn. Volgens Aad Jongebreur van het facilitair bedrijf berustte deze datum op een verkeerde inschatting. De leerstoelgroep natuurbeheer en plantenecologie en de leerstoelgroep resource ecology, de huidige gebruikers de Bornsesteeg 69, zullen volgens de huidige plannen begin 2007 verhuizen naar Alterra-Oost. |
G.v.H.