Nieuws - 1 januari 1970

Rectificatie

Rectificatie

Rectificatie

Wb 6 meldde ten onrechte dat de LUW twee miljoen gulden krijgt van het ministerie van LNV voor het opzetten van een propedeuse met het Van Hall-instituut in Leeuwarden. De LUW heeft bij het ministerie een aanvraag ingediend van twee miljoen gulden, maar het ministerie heeft nog geen toezegging gedaan. K.V