Wetenschap - 30 mei 2002

Rectificatie

Rectificatie

In het bericht 'Gemeentes willen simpeler regels plattelandsontwikkeling' in Wb 16 zijn enkele storende fouten gemaakt. Het ging over een enqu?te van het LEI, waaruit bleek dat gemeentes subsidieregelingen ingewikkeld en verwarrend vonden. De belangrijkste fout was dat het onderzoek niet ging over regelingen voor plattelandsontwikkeling, maar voor landschapsontwikkeling.

Verder zet niet 15 procent van de gemeentes eigen middelen in voor landschapsontwikkeling, maar 65 procent. Daardoor is de conclusie in het artikel dat de gemeentes nog niet actief zijn, onterecht. De gemeentes beginnen juist actiever te worden, maar zijn wat het ministerie van LNV betreft nog niet actief genoeg. | M.W.