Nieuws - 4 oktober 2001

Rectificatie

Rectificatie

In Wb 27 van 27 september schreven we op bladzij 7 dat onderzoekers van ATO en Unilever gezamenlijk onderzoek hadden gedaan naar het verminderde smaakvermogen bij ouderen. Dat was onjuist. Hoofdauteur drs. Jos Mojet werkt nu weliswaar bij ATO, maar was ten tijde van dit onderzoek verbonden aan Unilever.