Nieuws - 20 december 2001

Recordaantal promoties in 2001

Recordaantal promoties in 2001

Het aantal promoties aan Wageningen Universiteit is in 2001 voor het eerst boven de tweehonderd uitgekomen. In totaal verdedigden 207 promovendi hun proefschrift in de aula.

Vooral het aantal promoties van buitenlandse studenten stijgt de laatste jaren sterk. Dit jaar promoveerden 78 buitenlanders. Europa, Azi? en Afrika leverden elk twintig proefschriften af, vijftien promovendi hebben hun wortels in Latijns Amerika, de overige drie komen uit Noord-Amerika en Oceani?.

De dean van de Wageningse onderzoeksscholen Rudy Rabbinge is erg te spreken over de ontwikkeling. "Wij hadden drie doelstellingen. Kwantitatief wilden we naar 225 promoties per jaar. Dat komt neer op twee promoties per hoogleraar per jaar en dat is haalbaar. Verder wilden we internationaliseren en de kwaliteit omhoog brengen." Het aantal promoties nadert de doelstelling inmiddels, en de sterke toename van het aantal buitenlandse promovendi laat volgens Rabbinge zien dat het met de internationaliseringsdoelstelling ook gehaald wordt.

De gemiddelde kwaliteit van de Wageningse proefschriften is de laatste jaren volgens Rabbinge licht gestegen. Hij meet dat af aan de oordelen van de leescommissies en buitenlandse referenten van de proefschriften. | K.V.