Nieuws - 21 september 2010

Rechter wijst mobiliteitscluster ASG af

De directie van de Animal Sciences Group mag personeelsleden niet verplichten tot een mobiliteitstraject. Dat heeft de kantonrechter in Lelystad bepaald in een zaak die was aangespannen door de ondernemingsraad.

De directie van ASG plaatste een aantal werknemers in 2009 apart in een mobiliteitscluster. Deze mensen waren te weinig inzetbaar op onderzoeksprojecten. Ze moesten hun reguliere werkzaamheden stopzetten en werden verplicht langs een mobiliteitsbureau te gaan. Volgens de ondernemingsraad dreigde de directie met ontslag als de medewerkers binnen een bepaalde termijn geen ander werk zouden vinden. Daarmee zou het een verkapte reorganisatie zijn. Dat is strijdig met de CAO, aldus de OR, die de directie verzocht het traject stop te zetten. Toen de directie daar geen gehoor aan gaf, startte de OR een juridische procedure.
 
Ontslag
De kantonrechter deed 25 augustus uitspraak. Hij ‘verplicht DLO zich te onthouden van handelingen die strekken tot uitvoering of toepassing van de onderdelen’ van een mobiliteitscluster op het terrein van het bevorderings- en ontslagbeleid.
De directie van ASG accepteert de uitspraak. ‘Voor de vakantie hadden we zelf het besluit al genomen het mobiliteitscluster op te heffen’, stelt directielid Dick Pouwels op intranet van ASG. ‘We hebben besloten de externe begeleiding binnen een loopbaantraject facultatief te maken: de medewerker kan kiezen.’
Volgens de ondernemingsraad is de rechterlijke uitspraak ook van belang voor de rechtspositie van personeelsleden bij andere kenniseenheden van Wageningen UR. De raad van bestuur van Wageningen UR heeft zich achter de directie van ASG geschaard in deze zaak.