Nieuws - 22 november 2016

Rechter wijst eis WUR tegen Trouw af

Trouw-journalist Hans Marijnissen heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat hij van mening mocht zijn dat Wageningse onderzoekers zich bij het statiegeldonderzoek hebben laten sturen door hun opdrachtgevers. Dat oordeelt de rechtbank in Amsterdam.

De WUR eiste bij de rechter dat dagblad Trouw een uitspraak van Marijnissen over het statiegeldonderzoek zou rectificeren, maar die eis wijst de rechter af. Zijn opmerking in tv-programma ‘De Haagse Lobby’ dat in een ‘aanbestedingsbrief’ de voorlopige conclusie van het statiegeld-onderzoek al vast staat, is ongelukkig maar rechtvaardigt geen rectificatie, oordeelt de rechter. Dat komt omdat Marijnissen met andere documenten voldoende onderbouwt dat sprake kan zijn van gestuurd onderzoek, meent de rechter.

Conclusie
Die documenten maken duidelijk dat de opdrachtgevers van het Wageningse onderzoek, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), tegenstanders waren van het statiegeldsysteem en voorstanders van nascheiding. Voor de verstrekking van de onderzoeksopdracht hield de WUR al een presentatie waarin als ambitie was opgenomen ‘uitbouwen wetenschappelijke basis om te komen tot grootschalige invoering van nascheiding’. Bovendien stond in een ‘spoorboekje’ van de opdrachtgevers dat het wenselijk is dat nascheiding algemeen geaccepteerd wordt en wordt het statiegeldsysteem in andere documenten aangemerkt als een ‘bedreiging’. Tot slot dateert de voorlopige conclusie uit het onderzoek – statiegeldsysteem is het duurste systeem van allemaal – kort na het sluiten van de overeenkomst, merkt de rechter op, en werd veel onderzoekdata door de opdrachtgevers aangereikt.

Teleurgesteld
‘De voorzieningenrechter oordeelt hiermee niet dat in dit geval daadwerkelijk sprake was van gestuurd onderzoek, maar wel dat voor de beperking van de uitingsvrijheid van Marijnissen in de gegeven omstandigheden geen grond bestaat’, concludeert de rechtbank. De rechter rekent de WUR ook aan dat zij de journalist niet te woord heeft gestaan over het gelekte dossier waarop Trouw zich baseerde.

De WUR is teleurgesteld en geschokt over de uitspraak van de rechtbank. ‘Trouw mag zeggen dat er een document is, terwijl dat document er niet is’, zegt communicatiedirecteur Marc Lamers van de WUR. ‘Volgens de rechter heeft Trouw voldoende aannemelijk gemaakt dat het om gestuurd onderzoek gaat, maar dat is niet gebaseerd op feiten. Daarom komt het LOWI, op basis van het volledige dossier, dan ook tot de conclusie dat er geen sprake is van gestuurd onderzoek.’ Of de WUR in beroep gaat, is onduidelijk. ‘Er is voldoende reden om het vonnis eerst nog eens grondig te bestuderen.’

Meer lezen?