Nieuws - 30 juni 2008

Rechter: WUR moet aanbesteding Resource stopzetten

De aanbesteding van Resource en Wageningen Update moet worden stopgezet. De productie van deze bladen van Wageningen UR mag niet worden gegund aan Hemels Publishers. Dat heeft de Arnhemse voorzieningenrechter mr. RJB Boonekamp uitgesproken in de rechtszaak die uitgever Cereales tegen WUR had aangespannen.

Cereales is de huidige uitgever van weekblad Resource en alumniblad Wageningen Update. De uitkomst van de in mei afgeronde Europese aanbestedingsprocedure was dat Hemels Publishers vanaf september de twee bladen mocht uitgeven. Dat kan nu niet doorgaan omdat de aanbestedingsprocedure niet goed is verlopen.
Volgens de rechter is de gevolgde procedure ‘op een aantal punten strijdig met de grondbeginselen van het aanbestedingsrecht’. Hij volgt daarin advocaat mr. Leopold Sueters, die de uitgever vertegenwoordigde.
De rechter neemt het Wageningen UR vooral kwalijk dat vooraf niet precies duidelijk is gemaakt hoe de partijen beoordeeld zouden worden en dat gedurende de procedure de beoordelingscriteria zijn gewijzigd.
Daarnaast heeft Wageningen UR ten onrechte een mondelinge presentatie laten meetellen bij de beoordeling. De aanbesteding bestond uit een schriftelijke beschrijving van de opdracht, de prijs en een mondelinge presentatie. Bij de presentatie kon op dezelfde punten gescoord worden als in het schriftelijke onderdeel. Volgens de rechter ‘is het volstrekt onduidelijk’ hoe een inschrijver bij de mondelinge presentatie opnieuw punten kan behalen over het onderdeel dat ook al schriftelijk is gepresenteerd.

Voor de volledige uitspraak, klik hier.