Nieuws - 21 juni 2001

Reageerbuisstudies beschermende stoffen te optimistisch

Reageerbuisstudies beschermende stoffen te optimistisch

De duizenden onderzoeken naar beschermende stoffen in groenten en fruit zijn veel te optimistisch. De stoffen gedragen zich in de reageerbuis als krachtige beschermers. Maar, ontdekte een Wageningse aio, in het lichaam worden ze bliksemsnel afgebroken.

De grootste groep beschermende stoffen in de voeding is die van de polyfenolen. Er zijn er duizenden bekend. Dr. ir. Margreet Olthof van de afdeling Humane Voeding en Epidemiologie onderzocht een paar daarvan: quercetine, een krachtige anti-oxidant in groenten en fruit, en chlorogeenzuur, een anti-oxidant die eigenlijk alleen interessant was omdat koffie- en theedrinkers hem in grote hoeveelheden binnenkrijgen.

Olthof ontdekte dat beide stoffen in de dikke darm voor meer dan de helft werden omgezet in minder krachtige stoffen, waarschijnlijk door bacteri?n. En als ze de darmwand passeren, veranderen de polyfenolen in nog kleinere en nog minder actieve stoffen. Als onderzoekers via reageerbuisstudies willen weten of polyfenolen beschermen, of juist gevaarlijk zijn, dan moeten ze vooral naar hun afbraakproducten kijken, concludeert Olthof. | W.K.

Margreet Olthof promoveerde op 13 juni bij prof. dr. Martijn Katan van de sectie Humane Voeding en Epidemiologie.