Nieuws - 1 januari 1970

Reactor maakt biogas met zonlicht

Reactor maakt biogas met zonlicht

Reactor maakt biogas met zonlicht


Eén van de belangrijkste afvalproducten van Egypte omzetten in energie. Dat
is het doel van de bioreactor die Egyptenaar Hamed El-Mashad heeft
ontworpen op de sectie Milieutechnologie.

De reactor van El-Mashad werkt bij hoge temperaturen, aldus begeleider dr
Grietje Zeeman van Milieutechnologie uit. ,,Het is een anaërobe reactor die
natte en vaste koeienmest omzet in methaangas. Die omzetting verloopt
sneller bij hoge temperaturen.’’
Er bestaan al verschillende reactoren die organisch afval bij hoge
temperaturen omzetten in biogas. Het bijzondere van de reactor die El-
Mashad in een samenwerkingsverband van de secties Milieutechnologie en
Agrotechniek heeft ontwikkeld is dat hij zijn warmte opwekt met zonlicht.
Warm water uit zonnecollectoren moet het reactorvat verwarmen.
El-Mashad ontwierp de reactor voor het platteland van Egypte, waar boeren
mest in grote hoeveelheden produceren en de zon vaak schijnt. Feitelijk
ontwierp de Egyptenaar twee reactoren: een die werkt op de drijfmest die
moderne boeren produceren, en een die werkt op de vaste mest die het gros
van de Egyptische boeren nog produceert.
Of het apparaat ook gebouwd gaat worden is nog maar de vraag, zegt Zeeman.
,,Als wij geen stappen ondernemen zie ik het er niet van komen’’, zegt ze.
,,We proberen nu fondsen te verwerven om een prototype op
laboratoriumschaal te kunnen bouwen.’’ | W.K.

Hamad El-Mashad promoveerde 18 december bij prof. Gerard Bot, hoogleraar
technische natuurkunde, en prof. Gatze Lettinga, emeritus hoogleraar
anaerobe zuiveringstechnologie en hergebruik.