Nieuws - 27 maart 2017

Reacties afblazen avondcolleges positief (video)

tekst:
Vincent Koperdraat

De eerste reacties op het afblazen van de avondcolleges zijn overwegend positief. De studentenvakbond SAW (Student Alliance Wageningen) viert het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur van WUR als een overwinning. De studentenraad is positief verrast maar blijft zitten met vragen.

Foto: Marte Hofsteenge

De Raad van Bestuur van WUR stelde de Student Council en Student Staff Council, de medezeggenschapsraden van studenten en docenten, per brief op de hoogte van het voorgenomen besluit om geen avondcolleges in te voeren. In plaats van avondcolleges stelt de RvB andere maatregelen voor:

  • Een aangepast dagrooster, wat inhoudt dat de lessen 's ochtends om 8.20 beginnen in plaats van 8.30
  • Dat colleges ingekort worden van 45 naar 40 minuten
  • En dat de laatste colleges tot 19.00 duren (behalve op vrijdag)

In het voorstel worden ook de pauzes ingekort. Het plan van de RvB ligt nu bij de studentenraad en de SSC (Student Staff Council). Beiden hebben instemmingsrecht op het onderwerp. In een eerste reactie zegt de studentenraad verrast te zijn door het voorstel.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

De studentenvakbond SAW (Student Alliance Wageningen) is blij met het voorgenomen besluit van de RvB. Voorzitter Fons Janssen heeft het over een belangrijke moment voor studenten en wijst op de noodzaak van extra lesruimte om de groei van de komende jaren op te vangen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

De medezeggenschapsraad van de docenten, de Student Staff Council (SSC), wil nog niet reageren. De SSC overlegt 12 april over het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur om avondcolleges af te blazen.

Meer lezen over dit onderwerp?