Nieuws - 1 januari 1970

Rattenvanger

Rattenvanger


Als het aan Freek Niewold ligt, wordt het aantal rattenvanger in Nederland
sterk verminderd. De zoogdierecoloog van Alterra pleitte afgelopen weekend
voor TV Gelderland voor een meer gerichte aanpak van de muskusratten en
beverratten. Nu wordt in het hele land op de ratten gejaagd, waarbij
jaarlijks zo'n driehonderdduizend dieren gevangen. Maar de terugkerende
klacht is dat rattenvangers hun doelstelling niet halen. ,,Daarbij wordt
steeds met het vingertje naar anderen gewezen'', aldus Niewold. ,,Dat de
ratten komen uit Duitsland, dat er te weinig vangers zijn, enzovoorts.''
Bovendien krijgt de bevolking zo ten onrechte de idee dat ratten erg
schadelijk zijn, en dat Nederland door ratten wordt overspoeld.
In plaats van domweg overal vallen uit te zetten, wil Niewold doelgericht
jagen op de dieren, namelijk daar waar ze schade berokkenen aan de dijken
en oevers. ,,Leer leven met die dieren'', stelt Niewold. ,,Kijk meer naar
de ecologie van de dieren. Kijk waar, wanneer en waarom ze schade
berokkenen.'' Preventieve bescherming, zoals het verstevigen van dijken en
oevers, is volgens Niewold vaak een goed alternatief voor het rattenvangen.
|
M.W.