Nieuws - 28 maart 2002

Ratten en brandnetels mogen uitsterven

Ratten en brandnetels mogen uitsterven

De Nederlandse jongeren hebben niets met natuur. Ze komen er nauwelijks - driekwart zegt een keer per jaar of minder vaak in de natuur te komen - en ze weten er nauwelijks iets van. Dat blijkt uit een enqu?te die Alterraonderzoekers dr Jana Verboom en ir Irene Bouwma hielden onder 420 jongeren tussen de vijftien en achttien jaar.

Muggen, ratten en wespen mogen van de Nederlandse jeugd uitsterven. De aaibare dassen en eekhoorns moeten daarentegen worden beschermd. Dat geldt in hun ogen ook voor de bijna tot plaag uitgegroeide vossen. En van de planten weten ze er ternauwernood twee te noemen: brandnetels, want daaraan hebben ze net zo'n hekel als aan muggen, ratten en wespen, en hennep, waar ze om andere redenen dan ecologische mee in aanraking komen.

Dat jongeren weinig weten van de natuur komt volgens onderzoeker Verboom doordat ze er zowel thuis als op school weinig over te horen krijgen. De jeugd maken zich wel zorgen over de natuur. Een op de vijf jongeren verwacht nog wel dat er over twintig jaar meer planten- en diersoorten zijn dan nu. Waarschijnlijk via genetische manipulatie. Maar de meesten denken dat het met natuur en milieu over twintig jaar slecht is gesteld. | M.W.