Nieuws - 11 oktober 2001

Rapport taskforce veilig en weinig spraakmakend

Rapport taskforce veilig en weinig spraakmakend

Rapport taskforce levert geen duidelijke keuze voor toekomst landbouw

Een prikkelende bijdrage leveren aan het debat over de toekomst van de Nederlandse landbouw, dat was het doel van de taskforce met jonge onderzoekers die de raad van bestuur in juni instelde. Na de hooggespannen verwachtingen valt het eindresultaat tegen. Het eindrapport dat de groep donderdag 11 oktober presenteerde, is abstract en bevat te weinig nieuwe idee?n om een belangrijke rol te spelen in de discussie over de toekomst van de landbouw.

De verwachtingen waren hoog gespannen voor de zomer. Na de MKZ-crisis zou een groep jonge dwarse onderzoekers een Wageningse bijdrage aan het landelijke debat over de toekomst van de landbouw schrijven. Geen uitgekauwde meningen van de bekende hoogleraren.

Dat die klus niet makkelijk zou zijn was duidelijk. Over de landbouw werden krantenkolommen en rapporten volgeschreven. Aan de andere kant was dit h?t moment, want nooit eerder was er zoveel aandacht voor de landbouw. Het rapport zou spraakmakend moeten worden, met een beetje geluk zou bestuursvoorzitter Cees Veerman het zelf gaan presenteren bij actualiteitenrubriek Nova.

Door te kiezen voor een abstract rapport waarin 'waarden' centraal staan heeft de taskforce gekozen voor een veilige opstelling. Met de schema's met nieuwe en oude waarden zal ze niemand voor het hoofd stoten. En dat is nu net de reden dat Nova niet ge?nteresseerd zal zijn in het rapport. De schema's met 'waarden' nodigen niet uit tot debat. De oproep om met de landbouw nieuwe allianties aan te gaan en de voedselproductie transparant te organiseren doen dat evenmin. Het zijn opvattingen die inmiddels algemeen gehoor vinden in de landbouwwereld.

De begeleidingscommissie van acht vertegenwoordigers uit de sector was wel positief over het rapport. Wat echter opvalt is dat zij het rapport met name aangrijpen om hun eigen verhaal nog eens uit de doeken te doen. De lezer vindt in het rapport 'WaardeNvolle landbouw' weinig nieuwe idee?n, maar een abstract betoog waarin alle spelers in het landbouwdebat vooral hun eigen gelijk vinden.

Leonore Noorduyn en Korn? Versluis