Nieuws - 18 september 2015

Rapport onderwijsfinanciering Wageningen roept vragen op

tekst:
Albert Sikkema

De Wageningse universiteit wordt even goed gefinancierd als de technische universiteiten. Dat staat in een Haags rapport dat de onderwijsbekostiging van de ministeries van EZ en Onderwijs vergelijkt. De minister is tevreden, Wagenings bestuurder Tijs Breukink niet.

De onderwijsbijdrage per Wageningse student van het ministerie van Economische Zaken bedroeg in 2014 bijna 7.300 euro, vergelijkbaar met de ruim 7.300 euro die de andere universiteiten gemiddeld krijgen van het onderwijsministerie. Tien jaar geleden ontving de Wageningse universiteit nog 2000 euro per student meer dan het gemiddelde van de andere universiteiten, constateert het rapport. In de afgelopen tien jaar verdubbelde het aantal Wageningse studenten maar steeg de financiering maar mondjesmaat, waardoor de vergoeding per student nu gelijk is met dat gemiddelde.

Bovendien ontvangt Wageningen Universiteit relatief veel onderzoekfinanciering, constateert het rapport, opgesteld door het bureau Panteia. De totale Rijksbijdrage bestaat uit een onderwijs- en onderzoekdeel. Als we de totale Rijksbijdrage van het ministerie van EZ aan de universiteit delen door het aantal studenten, kreeg Wageningen vorig jaar ruim 20.000 euro per student, stelt het rapport. Daarmee kwam de Wageningse bijdrage overeen met de technische universiteiten in Delft en Eindhoven.

Maar deze laatste vergelijking tussen de universiteiten is niet relevant voor de onderwijsfinanciering, reageert woordvoerder Simon Vink van Wageningen UR. De onderzoekscomponent in de Rijksbijdrage is grotendeels student-onafhankelijk. De hoge onderzoekfinanciering is bijvoorbeeld nodig om dure onderzoekslaboratoria te bekostigen. ‘Met een hoge onderzoekbijdrage schieten de Wageningse studenten niets op. Het is zuiverder om alleen de onderwijsbijdragen voor de universiteiten te vergelijken en Wageningen dan te vergelijken met de technische universiteiten, want net als Wageningen hebben die universiteiten veel bèta-opleidingen.’

De studie naar de onderwijsbekostiging werd vorig jaar afgekondigd door het kabinet, nadat bestuurders in het groen onderwijs beweerden dat het groen onderwijs slechter werd gefinancierd dan het overige onderwijs. Vorig jaar bezuinigde het ministerie van EZ op het groen onderwijs, terwijl het onderwijsministerie dat niet deed bij de andere onderwijsinstellingen.

Panteia rekende daarop de onderwijsbijdragen van beide ministeries in de afgelopen tien jaar uit. Daaruit blijkt dat de Wageningse universiteit tien jaar geleden, toen de studentenaantallen laag waren, een veel ruimere vergoeding per student kreeg dan de andere universiteiten. Door de verdubbeling van de studentenaantallen en de ‘2-procent-maatregel’ – de Rijksbijdrage voor de universiteit stijgt hoogstens met 2 procent - loopt de bekostiging nu in de pas met de andere universiteiten, stelt het rapport. Het rapport geeft dan ook geen aanleiding om de onderwijsbekostiging van het ministerie van EZ te herzien, schrijven onderwijsminister Jet Bussemaker en staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer.

Bestuurslid Tijs Breukink van Wageningen Universiteit ziet juist wel argumenten om de onderwijsfinanciering te verbeteren. ‘Het is een goede zaak dat Wageningen University wordt vergeleken met de technische universiteiten. Dan zie je dat de onderwijsfinanciering in 2012 vergelijkbaar was, maar helaas gaat het rapport niet in op de jaren daarna. Toen kregen de TU’s extra geld, terwijl Wageningen University achterbleef. De conclusie dat de financiering in 2014 op orde is onderschrijven we dan ook niet, want dat blijkt niet uit de feiten.’