Nieuws - 1 januari 1970

Ranglijst universiteiten Volkskrant discutabel

Op basis van een recent verschenen rapport hebben journalisten een ranglijst van Nederlandse universiteiten opgesteld. Daaruit zou blijken dat Leiden de slechtste universiteit in Nederland is. Ook Wageningen zou het niet best doen en op de tiende plaats eindigen in het rijtje van dertien universiteiten. Op de totstandkoming van de ranglijst is echter het een en ander aan te merken.

Het rapport 'Kennis in kaart' is de zoveelste verzameling cijferlijstjes over Nederlandse universiteiten. Ditmaal was de samensteller echter het ministerie van Onderwijs zelf. Het rapport biedt een overzicht van de prestaties van onderwijsinstellingen op zeer uiteenlopende terreinen, van het percentage vrouwelijke hoogleraren tot het aantal promoties. Verschillende journalisten van dagbladen gebruikten één van deze aspecten om een ranglijst van de Nederlandse universiteiten te maken. In vele dagbladen verscheen ook een ranglijst die werd samengesteld door het percentage onvoldoendes uit de meest recente visitatierapporten af te trekken van het percentage excellente beoordelingen. De Volkskrant publiceerde dit dubieuze lijstje zelfs als de conclusie van het rapport.
Het ministerie van Onderwijs laat weten met het rapport een overzicht te willen bieden. 'Een lijstje hoefde voor ons niet. Wel is het streven van het ministerie dat de kwaliteit van het hoger onderwijs zo transparant mogelijk is', aldus een woordvoerder.
Uit het rapport blijkt dat Wageningen het laagst van alle universiteiten scoort op excellentie. Slechts 0,7 procent van de visitatiebeoordelingen kwam uit op 'excellent'. Daartegenover staat wel dat de universiteit, net als Maastricht, geen enkele onvoldoende scoort.
Het percentage buitenlandse studenten in Wageningen valt opvallend laag uit. Slechts 1,4 procent van de studenten zou van buitenlandse afkomst zijn. De verklaring hiervoor moet gezocht worden in het niet meerekenen van studenten die niet bij een Nederlandse gemeente staan ingeschreven. Zij worden onder het kopje 'nationaliteit onbekend' genoteerd. Als je ervan uitgaat dat deze groep grotendeels uit buitenlandse studenten bestaat, eindigt Wageningen Universiteit op de tweede plaats, achter de Universiteit Maastricht.
Met het rapport geeft het ministerie de aanzet tot een jaarlijkse publicatie van de prestaties van instellingen voor hoger onderwijs. Het is niet uitgesloten dat in de toekomst een deel van de bekostiging van onderwijsinstellingen op deze cijfers gebaseerd wordt. / HOP, JH