Nieuws - 22 juni 2015

Rampenplan kan beter

tekst:
Roelof Kleis

Rampenplannen kunnen een stuk beter als er meer rekening wordt gehouden met de culturele eigenheid van groepen. Politicoloog Jeroen Warner trekt een Europees project om daar handen en voeten aan te geven.

In de voorbereiding en de bestrijding van rampen benadert de overheid de burger als individu, legt Warner (Sociologie van ontwikkeling en verandering) uit. ‘Rampenplannen houden geen rekening met bestaande sociale structuren en netwerken. Het is ‘one size fits all’. Maar wij zijn naast individu ook onderdeel van gemeenschappen. ‘Gebruik die cultuur als kapitaal’, vindt Warner. ‘Die diversiteit van culturen is een kwaliteit.’

Op wie doe je als eerste een beroep als er brand is?
Jeroen Warner

‘Op wie doe je als eerste een beroep als er brand is?’, vervolgt hij. ‘Je buren en vrienden. De dominee misschien als je deel uitmaakt van een kerk. Iedereen heeft zijn eigen netwerken, zijn eigen autoriteiten naar wie hij luistert. Daar kunnen we veel beter gebruik van maken bij de voorbereiding op en de hulpverlening bij rampen. Als mensen zich bewust zijn van rampen en weten op wie ze een beroep kunnen doen, zullen ze adequater reageren op rampen.’

logo Educen.jpg

Met het Educen (European disasters in urban centres) programma wil Warner het bewustzijn vergroten voor die culturele factor bij rampenbestrijding. Aan het project doen organisaties en steden mee uit acht Europese landen mee. In ons land is Dordrecht van de partij. Warner: ‘Dordrecht heeft te maken met de dreiging van wateroverlast en als gevolg een mogelijke evacuatie. Daarnaast zijn er veel oude gebouwen die veiliger gemaakt moeten worden. Het stadsbestuur wil leren hoe je dat het beste communiceert.’

Educen is een EU-project waar twee miljoen euro mee is gemoeid. Het project duurt twee jaar en gaat donderdag van start met een conferentie in de Leeuwenborch. Naast sprekers uit verschillende landen wordt ook de daad bij het woord gevoegd. Warner: ’We gaan aan de slag met een scenario waarbij er een ramp gebeurt tijdens de 5-mei viering in Wageningen. Met de opdracht: hoe kunnen we een betere sociale respons op die ramp creëren.’ Na deze week gaat de project-site de lucht in.