Nieuws - 25 oktober 2001

Raden universiteit nog niet akkoord met huisvestingsplan

Raden universiteit nog niet akkoord met huisvestingsplan

De studentenraad en de ondernemingsraad van de universiteit hebben niet ingestemd met het huisvestingsplan van de raad van bestuur. Het bestuur moet van de raden nog een keer gaan overleggen met de departementen over het plan.

De medezeggenschapsraden van de universiteit vinden dat de hoogleraar-directeuren onvoldoende betrokken zijn bij het maken van het huisvestingsplan. Ze betwijfelen of de normen die het bestuur gebruikt bij het maken van de huisvestingsplannen kloppen. Die normen schrijven onder andere voor hoeveel ruimte er in de nieuwe gebouwen beschikbaar komt voor personeel en studenten. Het bestuur heeft nu toegezegd opnieuw met de departementen om tafel te gaan.

In het plan van de raad van bestuur verhuist de universiteit op termijn bijna in zijn geheel naar terrein 'De Born'. Alleen Dierwetenschappen (Zodiac) en Maatschappijwetenschappen (Leeuwenborch) blijven zitten waar ze zitten.

Het Biotechnion, de Hucht, de Aula, de Nieuwlanden en het complex de Binnenhaven zullen volgens het plan voor 2005 vervangen worden door nieuwbouw op de Born. De departementen van de universiteit zullen op dat terrein dicht bij hun partnerinstituten van DLO gehuisvest worden. Op het terrein is ook een nieuw onderwijsgebouw gepland, dat onder andere een centrale bibliotheek voor Wageningen UR zal bevatten.

De kenniseenheid Groene ruimte zal volgens plan al voor 2005 in zijn geheel op de Born zijn gehuisvest. Daarvoor komt een nieuw gebouw bij de huidige gebouwen van Alterra. Vijf leerstoelgroepen van het departement Plantenwetenschappen blijven voorlopig gehuisvest in het botanisch centrum op de Dreijen. De rest van de kenniseenheid verhuist voor 2005 naar een nieuw gebouw bij het huidige hoofdgebouw van Plant Research International. Van het departement Agrotechnologie en voeding blijven de huidige bewoners van het scheikundegebouw voorlopig zitten, de rest van het departement verhuist in fasen naar de Born.

Met het huisvestingsplan is een investering van 295 miljoen gulden gemoeid. DLO zal een deel van de kosten voor de nieuwbouw van de universiteit dragen. De universiteit zal in ruil daarvoor huur gaan betalen aan DLO. De jaarlijkse kosten voor huisvesting van de universiteit zullen na de nieuwbouw met vijftig procent stijgen tot 32,1 miljoen gulden stijgen. Het college van bestuur vindt dat gerechtvaardigd, omdat er tot nu toe te weinig werd uitgetrokken voor het beheer van de gebouwen. | K.V.