Nieuws - 1 januari 1970

Rabbinge wil vier basisopleidingen aan LUW

Rabbinge wil vier basisopleidingen aan LUW

Rabbinge wil vier basisopleidingen aan LUW

Prof. dr ir Rudy Rabbinge, hoogleraar Plantaardige productiesystemen, wil het onderwijs van de LUW concentreren in vier basisopleidingen op de gebieden Biologie, Milieu en landgebruik, Rurale ontwikkeling en Voedsel. Rabbinge stelde deze indeling op 6 januari voor tijdens een discussiebijeenkomst van het actiecomito Gezamenlijk op koers


De LUW moet volgens Rabbinge brede basisopleidingen opzetten, waarin studenten volgens een tutor-systeem worden begeleid. Bij aankomst in Wageningen krijgen studenten dan een ouderejaars student als begeleider - tutor - aangewezen. Na het eerste jaar, als studenten een beter beeld hebben van hun studie, krijgen ze een docent toegewezen die hen begeleidt bij het opstellen van een studiepakket

De huidige opzet van het onderwijs is volgens Rabbinge te veel voorgeprogrammeerd in de vorm van afstudeerrichtingen en studieprofielen. We hebben niet alleen de studierichtingen beschreven, maar ook de zandwegen en de konijnenpaadjes. Er zijn zo'n tweehonderd leerwegen. Dat is onzin en erg kostbaar. Hij verwacht dat de keuzevrijheid voor studenten groter is met zijn voorstel. Studenten zijn in hun keuze niet beperkt tot voorgeprogrammeerde leerwegen, maar stellen samen met hun tutor een eigen programma op. Daarbij hoeven zij zich niet te beperken tot cursorisch onderwijs. Ik kan me ook voorstellen dat studenten samen met hun tutor een begeleider zoeken voor vakken die ze met zelfstudie volgen. Volgens Rabbinge hebben studenten positief gereageerd op zijn voorstel

Rabbinge vindt dat de niche-universiteit Wageningen zich vooral moet profileren met het tweedefaseonderwijs en het internationale MSc-onderwijs. Dat zijn de sterke kanten van Wageningen. Er is een grote internationale belangstelling voor promotieonderzoek in Wageningen. En ook voor onze MSc-opleidingen is een enorm animo. Met gerichte campagnes moet het mogelijk zijn meer mensen naar Wageningen te trekken. K.V