Nieuws - 6 juni 2002

Rabbinge in belangrijke voedselcommissie VN

Rabbinge in belangrijke voedselcommissie VN

Universiteitshoogleraar prof. Rudy Rabbinge gaat samen met een uitgelezen internationaal gezelschap een grootschalig strategisch plan opzetten om de voedselproductie in Afrika te verhogen en zo een einde te maken aan de honger. De opdracht komt van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan.

"Stel binnen een jaar een plan op hoe de beste wetenschap en technologie aangewend kan worden voor een substanti?le toename van de landbouwproductie in Afrika", zei Annan. Het plan moet, onder andere via drie VN-topconferenties, uitgroeien tot een wereldwijde strategie om de voedselzekerheid in Afrika te verbeteren. Het plan moet leiden tot een onderzoeksagenda en een beleidsagenda die de weg plaveit voor een nieuwe groene revolutie voor Afrika. Die moet de landbouwproductie verhogen en zo de honger uit Afrika helpen.

Nu al heeft het plan brede steun gekregen van onderzoeksinstellingen, Afrikaanse regeringen en de donorgemeenschap. VN-baas Kofi Annan gaf de opdracht aan de Inter Academy Council, een wereldwijde koepel van ruim tachtig nationale wetenschappelijke academies. Die stelde een kerngroep samen die het project moet co?rdineren, waaronder prof. Rudy Rabbinge van Wageningen Universiteit. Andere trekkers zijn beroemde namen als prof. M.S. Swaminathan, prof. Per Pinstrup-Andersen en de vrouwelijke vice-president van Uganda, dr Speciosa Kazibwe. Het probleem is op een schrijnende manier actueel geworden. Vorige week maakte de FAO bekend dat er op dit moment hongersnood dreigt voor tien miljoen mensen in zuidelijk Afrika.

Dr Prem Bindraban van Plant Research International is door Rabbinge aangesteld als study director van het strategisch plan. Bindraban legt uit dat Wageningen UR, het International Food Policy Research Institute (IFPRI) waar Pinstrup-Andersen directeur van is, en de Swaminathan Foundation de leiding hebben in het opstellen van het strategisch plan. Maar ook de FAO, Wereldbank, Rockefeller Foundation en veel Afrikaanse overheden en maatschappelijke organisaties werken mee.

Het plan zal, vooral op basis van bestaand onderzoek, een overzicht geven van successen en mislukkingen van de inzet van technologie voor meer voedselproductie. Ook gaat het na waar nog meer productiemogelijkheden liggen die nu nog ongebruikt zijn. Bijvoorbeeld door te kijken naar de toepassing van nieuwe biotechnologie of informatietechnologie. Ook het onderzoek naar bodemvruchtbaarheid en speciaal voor Afrika relevante gewassen en dierrassen wordt op een rijtje gezet. Tot slot zal het onderzoek een analyse maken van beleid en handelsverhoudingen die de productie van voedsel beperken of juist stimuleren.

Het plan wordt voorgelegd aan drie internationale conferenties. De eerste daarvan, de World Food Summit, is volgende week al in Rome. Belangrijker nog is de inbreng in de Earth Summit Sustainable Development die in augustus in Johannesburg wordt gehouden en die een vervolg is op de duurzaamheidconferentie in Rio de Janeiro van tien jaar geleden. Het eindresultaat van de studie moet op tafel liggen tijdens de Africa Summit die in maart 2003 gepland is. | J.T.

Zie ook pagina 11.