Nieuws - 1 januari 1970

Raalte krijgt varkensvriendelijke stal

Het Praktijkcentrum voor duurzame en biologische varkenshouderij van de Animal Sciences Group (ASG) in Raalte krijgt een nieuwe varkensstal die diervriendelijker belooft zijn dan de oude.

De bouw van de 'comfort class' varkensstal begint in september. 144 varkens kunnen er eind dit jaar in, verwacht Adriaan Vernooij, bedrijfsleider van het praktijkcentrum te Raalte. Ze krijgen onder meer een ondergrond van zaagsel en afzonderlijke vreet- en rustruimtes. De indeling is flexibel, om zo verschillende varianten uit te testen. Het praktijkcentrum gaat zaken als diergezondheid, sociaal gedrag en ook arbeidsinvestering evalueren over een periode van drie jaar, in samenwerking met LTO en de Dierenbescherming.
De kosten voor een comfort class varkensstal liggen circa dertig procent hoger dan voor een traditionele stal. Als dit doorberekend wordt, zal het vlees bij de supermarkt naar schatting zes tot negen procent duurder worden. Vernooij: ┬┤Varkensstallen worden altijd gebouwd vanuit het oogpunt van de varkenshouder die er zo goed en effici├źnt mogelijk in moet kunnen werken. Bij het ontwerp van deze stal is dat precies omgedraaid. De welzijnsbehoeftes van varkens zijn op een rij gezet, zoals ruimtebehoefte, wroeten, exploratie- en vluchtmogelijkheden. Aan de hand daarvan is een stal ontworpen. Het onderzoek moet uitwijzen hoe het werken in zo'n stal gaat en wat de bedrijfseconomische en milieueffecten zijn.'
Landbouwminister Cees Veerman heeft vijftigduizend euro toegezegd voor de nieuwe stal. Verder financieren de Europese Unie, ASG en Privon (voormalige Praktijkschool te Almelo) de stal die in totaal driehonderdduizend euro kost. / HB