Organisatie - 20 april 2017

Raadsverkiezingen bij zes WUR-onderdelen

tekst:
Albert Sikkema

Er komen in mei verkiezingen voor de medezeggenschapsraden van het Facilitair Bedrijf, Rikilt, de Environmental Sciences Group (zowel universiteit als instituut), Isric en Wageningen Economic Research. Bij deze onderdelen van de WUR hebben zich meer kandidaten aangemeld dan het aantal beschikbare zetels.

Eind mei kan het personeel van de universiteit en de onderzoeksinstituten weer een medezeggenschaps- of ondernemingsraad kiezen. In totaal zijn er 87 zetels in de verschillende raden, waarvoor zich in totaal 85 kandidaten hebben aangemeld. Voor de meeste raden hebben zich net genoeg of net niet genoeg kandidaten aangemeld.

Bij de ESG komen er zowel verkiezingen bij het departement Omgevingswetenschappen als bij Wageningen Environmental Research. Ook bij Wageningen Economic Research in Den Haag komen verkiezingen, net als bij Rikilt, het bodeminstituut Isric en het Facilitair Bedrijf in Wageningen. De verkiezingen vinden plaats tussen 29 mei en 6 juni.