Nieuws - 25 november 2014

Raad van bestuur zoekt nieuwe ESG-directeur

tekst:
Albert Sikkema

Kees Slingerland wordt komend jaar niet herbenoemd als directeur van de Environmental Sciences Group (ESG). Alle leerstoelhouders bij de kenniseenheid hebben het vertrouwen in Slingerland opgezegd.

Per 1 juni 2015 zoekt de raad van bestuur een nieuwe algemeen directeur van de Environmental Sciences Group. Het is tijd voor nieuw elan, hebben raad van bestuur en Slingerland samen geconcludeerd. De tweede bestuurstermijn van Slingerland loopt in mei komend jaar af en de raad van bestuur had meerdere partijen – directeuren, medezeggenschap en leerstoelhouders – om advies gevraagd of de directeur voor een derde termijn van vier jaar ESG-directeur moest worden. In goed overleg met Slingerland is besloten daarvan af te zien.

De hoogleraren bij de kenniseenheid juichen dit besluit toe, zegt Lijbert Brussaard, hoogleraar Bodembiologie en Biologische Bodemkwaliteit. Maar hij zit nog wel met een prangende vraag: maakt Slingerland zijn termijn als algemeen directeur af? Want alle ESG-leerstoelhouders hebben enkele weken geleden het vertrouwen in Slingerland opgezegd. De hoogleraren hebben een conflict met Slingerland over de wijze waarop de kenniseenheid bestuurd wordt.

Volgens Slingerland is er een vervelend incident geweest over de begroting voor 2015, maar kan hij zijn bestuurstermijn tot juni gewoon afmaken. ‘Een vertrouwensbreuk is niet leuk, maar ik zie dat als een incident. Ik denk dat we de komende maanden tot goede werkafspraken moeten kunnen komen om deze termijn op een positieve manier af te ronden. Want mijn persoonlijke relatie met de hoogleraren is goed.‘

Brussaard, die als woordvoerder optreedt van de 18 leerstoelhouders bij het departement Omgevingswetenschappen, is daar nog niet van overtuigd. De communicatie met Slingerland is dusdanig vastgelopen dat de leerstoelhouders unaniem spreken van een ‘onherstelbare vertrouwensbreuk’. De hoogleraren vragen zich af hoe ze in deze sfeer tot goede werkafspraken kunnen komen met de ESG-directie in het komende half jaar.

Vooralsnog gaat de raad van bestuur ervan uit dat Slingerland zijn termijn als ESG-directeur afmaakt. ‘Het signaal van de hoogleraren over Slingerland is door de raad van bestuur geplaatst in het licht van zijn herbenoeming’, zegt woordvoerder Marc Lamers. ‘Dit besluit van de raad van bestuur is een keuze voor de toekomst.’