Nieuws - 19 april 2017

Raad van bestuur wil Engelstalige bachelors

tekst:
Linda van der Nat

De raad van bestuur heeft de voorlopige beslissing genomen om de Wageningse bachelors Engelstalig te maken. In september 2018 wil ze met de eerste opleidingen beginnen. Dit staat in een brief van het bestuur aan de Student Staff Council.

Foto: Guy Ackermans

Vijf opleidingen worden de pioniers bij de overstap. Dit zijn Bodem, water, atmosfeer, Dierwetenschappen, Internationaal land- en watermanagement, Levensmiddelentechnologie en Omgevingswetenschappen. Al deze opleidingen zijn enthousiast over een volledige overstap naar het Engels. Als de medezeggenschapsraad akkoord gaat met het plan, zullen de vijf vanaf september 2018 hun opleiding niet meer in het Nederlands aanbieden.

De universiteit overweegt al langere tijd om volledig Engelstalig te worden. Het belangrijkste argument daarvoor is het internationale domein waarin WUR opereert. Onderwijsdirecteur Tiny van Boekel zei in september 2016 daarover: ‘Thema’s als voedselproductie, klimaatverandering, bodem, water en atmosfeer zijn internationaal. Je geeft studenten een extra leerervaring mee als je daar niet alleen vanuit de Nederlandse situatie naar kijkt.’ Andere argumenten zijn: betere voorbereiding op een internationaal werkveld, versterking van internationale samenwerking en betere inzet van de internationale onderwijsstaf.

De afgelopen tijd heeft een werkgroep zich gebogen over de gevolgen van invoering van Engelstalige bachelors. Die leidt onder meer tot een grotere toestroom van internationale studenten, die huisvesting nodig hebben en wellicht extra ondersteuning. De werkgroep verwacht een toename in de internationale bachelors van 150 studenten in 2018/2019, maar benadrukt dat voorspellingen moeilijk zijn te maken. De werkgroep adviseert de RvB een internationalisation coordinator aan te stellen die dergelijke ontwikkelingen monitort.

Sommigen opleidingen hebben al moeite om de huidige groei van de studentenaantallen op te vangen. Dat was bijvoorbeeld voor Biologie reden om af te zien van deelname aan de pioniergroep. Ook Bos- en natuurbeheer, in eerdere voorstellen ook een van de kandidaten voor de pioniergroep, heeft zich teruggetrokken. Voor beide bachelors wegen de nadelen van een overgang (kosten, kwaliteit van onderwijs, aansluiting op het werkveld) niet op tegen de voordelen van de 'international classroom'.

Bij de overgang naar internationale bachelors hoort ook extra aandacht voor het niveau van het Engels, van zowel docenten als studenten. De raad biedt de docenten van de pionieropleidingen de mogelijkheid om de cursus 'Lecturing in English' te volgen bij In'to languages.

De raad van bestuur wil voor 29 mei een reactie van de Student Staff Council.

Lees meer: