Nieuws - 10 december 2014

Raad van bestuur: elkaar versterken en minder bureaucratie

tekst:
Albert Sikkema

We moeten het potentieel van de medewerkers van Wageningen UR nog beter benutten. Dat stelt de raad van bestuur naar aanleiding van de Medewerkers Monitor 2014.

De bevlogen en betrokken medewerkers zijn trots op Wageningen UR en staan achter de missie, maar ervaren teveel schotten en bureaucratie in de organisatie, vat het bestuur de medewerkersmonitor samen. Daarom wil het bestuur gerichte maatregelen om de samenwerking tussen en binnen onderzoeksgroepen te verbeteren. Ook moeten complexe en onnodige regeltjes verdwijnen en moet er minder controle en meer vertrouwen komen. De maatregelen moeten aansluiten bij de One Wageningen-gedachte die de raad van bestuur eerder aanmerkte als centrale thema van haar beleidsvisie.

Veel opmerkingen gaan over de interne concurrentie tussen onderzoeksgroepen van DLO, een veel te starre organisatie-indeling en onnodige regeltjes. Die belemmeren de broodnodige samenwerking. In plaats van die belemmeringen weg te nemen, gooien de directies van de kenniseenheden die afstemmingsproblemen teveel over de schutting naar de afdelingschefs, constateren medewerkers in de monitor. De raad van bestuur heeft nu aan de directies van de kenniseenheden gevraagd om de medewerkersmonitor te beoordelen en met maatregelen te komen.

De meeste knelpunten, zoals gebrek aan samenwerking, de bonnetjescultuur en te weinig efficiëntie, zijn al langer bekend.
Tineke Tromp, hoofd HR

‘In elke kenniseenheid is een projectgroep gestart die de medewerkersmonitor beoordeelt’, vertelt Johan Kanis van Corporate Human Resources. ‘Die moeten met gerichte maatregelen komen. In elke kenniseenheid vallen weer andere zaken op en bovendien hebben decentrale maatregelen vaak de meeste impact’, zegt Kanis. Corporate HR voert de regie over de analyse en de bespreking van de monitor. ‘De meeste knelpunten, zoals gebrek aan samenwerking, de bonnetjescultuur en te weinig efficiëntie, zijn al langer bekend’, stelt Tineke Tromp, hoofd HR. ‘Het is nu zaak dat we maatregelen nemen en keuzes maken.’ Ze noemt als voorbeeld de complexe manier om buitenlandse reizen te declareren. ‘Dat kan volgens mij veel simpeler, maar dan moet je meer vertrouwen hebben in de medewerkers.’

‘De resultaten laten zien dat er een voldoende basis om de organisatie nog verder te versterken en medewerkers nog meer in hun kracht in te zetten’, aldus de raad van bestuur. Ze beschouwt de monitor als input voor het nieuwe strategisch plan, dat begin 2015 moet uitkomen. ‘Onderwerpen als ‘bevorderen samenwerking’, ‘wegnemen belemmeringen voor samenwerking’, ‘vermindering bureaucratie’ staan de komende jaren centraal’, aldus het bestuur.

Je leest meer over de medewerkersmonitor, en de reacties daarop, in de papieren Resource die vanaf donderdag in de bakken ligt.