Nieuws - 29 november 2012

Raad van State verbiedt veeteelt rond CVI

De Raad van State staat de vestiging van een veeteeltbedrijf op 300 meter van het Centraal Veterinair Instituut niet toe. Het instituut in Lelystad doet onderzoek naar zeer besmettelijke dierziekten. Het risico van verspreiding van die ziekten bij een calamiteit is te groot, oordeelt de Raad.

CVI.jpg
De gemeente Lelystad had een bouwvergunning afgegeven voor een bedrijf met 14.000 legkippen en 1.100 vleesvarkens op 300 meter afstand van het instituut van Wageningen UR. Maar de gemeente weigerde een milieuvergunning af te geven, omdat het risico van verspreiding van besmettelijke dierziekten te groot was. Daarop stapte de veehouder naar de rechter. De Raad van State geeft de gemeente nu gelijk.
De gemeente wil een gebied van 3 kilometer rondom het CVI vrij houden van veehouderij. Weliswaar neemt het CVI zeer strenge maatregelen om verspreiding van zeer besmettelijke virussen, zoals MKZ, te voorkomen, maar bij een calamiteit valt dat niet uit te sluiten, oordeelde de hoogste bestuursrechter.