Nieuws - 9 februari 2012

Raad van Bestuur schrapt twee leerstoelen

Fusie leerstoelen bij Bodem en bij Communicatie & Innovatie. Ruimte voor nieuwe leerstoelen.

De raad van bestuur heeft besloten om twee leerstoelen op te heffen. Bij ESG fuseert Landdegradatie en -ontwikkeling met Bodemnatuurkunde, ecohydrologie en grondwaterbeheer tot de nieuwe leerstoel Bodemfysica en Landmanagement. Het aantal leerstoelen voor bodemonderzoek daalt daarmee van vijf naar vier. De krimp is mogelijk omdat drie van de vier hoogleraren met pensioen gaan.
Ook bij de sociale wetenschappen verdwijnt een leerstoel zonder ingrijpende personele gevolgen.  De groep Communicatie & Innovatie van Cees Leeuwis fuseert met Technologie & Agrarische Ontwikkeling, waarvan hoogleraar Paul Richards twee jaar geleden met pensioen ging.
De opheffing geeft ruimte voor nieuwe professoraten. In het strategisch beleidsplan voor 2011-2014 zijn drie nieuwe leerstoelen aangekondigd: Stadsomgeving, Bioraffinage en Mariene Systeemecologie. Deze zijn nog niet ingevuld. Het zogeheten leerstoelenplan werkt volgens het principe nieuw-voor-oud; er is plek voor een nieuwe stoel als er elders een verdwijnt. Er moet dus nog ruimte voor een derde leerstoel gemaakt worden, maar waar is nog onduidelijk. Een leerstoel is kandidaat als: de gelegenheid zich voordoet (een hoogleraar vertrekt); als de onderwijsbelasting relatief laag is; of als het vakgebied minder relevant is of sterk overeenkomt met een andere leerstoel.