Nieuws - 1 januari 1970

RUW: al een kwart eeuw kritisch over onderwijs

Eind jaren zeventig richtten Wageningse studenten de themagroep Regionale ontwikkeling op uit onvrede met het onderwijs. Ze misten interdisciplinariteit en vonden dat je burgers moest betrekken bij plannen die over hen gingen. Nu, een kwart eeuw later, is participatie een modewoord en organiseert stichting Ruraal Wageningen (RUW), de opvolger van de themagroep, een internationale conferentie om het succes van de afgelopen 25 jaar te vieren.

RUW is in 2000 ontstaan uit een fusie van de themagroepen Landbouw en milieu (TLM) en Regionale ontwikkeling (TRO). De groepen organiseerden begin jaren tachtig lezingen, excursies en projecten over thema’s als participatie van de bevolking en alternatieven voor de geïndustrialiseerde landbouw. RUW-coördinator André Claassen: ,,Studenten waren kritisch over de inhoud van het onderwijs. Bij TLM wilden ze bijvoorbeeld laten zien dat landbouw niet alleen schaalvergroting en productiestijging was, maar dat het ook anders kon, biologisch.’’
Deze onderwerpen mogen dan nu gemeengoed zijn geworden, het stimuleren van een kritische houding bij studenten staat nog steeds in de doelstellingen. ,,Want er is meer dan wat docenten je vertellen’’, aldus Claassen. Daarom biedt RUW bijvoorbeeld alternatieve thema’s voor afstudeervakken en masterclusters, het vroegere beroepsvoorbereidende blok.
Ruw viert het 25-jarig bestaan op donderdag 29 april met een congres over de toekomst van het Europese platteland. Met dit congres hopen Claassen en zijn collega Janneke Smeulders blikverruiming bij studenten te bereiken, want dat zijn de beleidsmakers van de toekomst. Maar ook huidige beleidsmakers moeten buiten hun sector leren kijken. Smeulders: ,,Er zijn veel visies over het landelijke gebied, maar het is maar de vraag of ze realistisch zijn.’’ Belangrijk is de vraag hoe partijen als landschapsarchitecten en boeren iets aan elkaar kunnen hebben. ,,Mensen moeten ook leren denken aan belangen van anderen’’, aldus Smeulders. | Y.d.H.

Informatie over het congres:www.stichtingruw.nl