Nieuws - 12 april 2001

RSI-aanpak kan beter

RSI-aanpak kan beter

De faciliteiten voor medewerkers en studenten van Wageningen UR die RSI hebben of een muisarm willen voorkomen, zouden laagdrempeliger moeten worden, zegt ir. Fred Hoek van de Arbo- en Milieudienst (AMD). Op vrijdag 6 april kwamen vijftien AMD-co?rdinatoren bijeen om de laatste stand van zaken rond RSI te bespreken.

Volgens Hoek schort er nog heel wat aan de computerwerkplekken van studenten en medewerkers. Het overgrote deel van de computerzalen voor MSc-studenten is bijvoorbeeld onder de maat, zegt hij. De studenten moeten hier werken op niet-verstelbare stoelen, waardoor ze een verkeerde houding kunnen gaan aannemen. Internationale studenten zijn vaak aangewezen op deze ruimtes en werken onder zware druk, wat de kans op RSI vergroot. Hoek wijst er ook op dat er nog veel werkplekken van medewerkers van Wageningen UR onderzocht moeten worden om te zien of ze goed zijn ingericht ter voorkoming van RSI.

Verder zouden leerstoelgroepen bijvoorbeeld speciale computeraccessoires zoals muizen of muismatten in huis moeten hebben in plaats van dat medewerkers ze zelf moeten kopen en achteraf vergoed krijgen. Het departement Agrotechnologie en voeding geeft het goede voorbeeld met zijn showroom waarin anti-RSI-meubilair staat opgesteld. Personeel kan onder andere stoelen voor een paar weken uittesten. Ook Alterra werkt aan zo'n showroom.

Hoofd Human Resource Management drs. Margaret Zijlstra zegt dat de RSI-problematiek hoog op de agenda staat van de stafdirectie van Wageningen UR en dat er decentraal al veel wordt gedaan aan RSI-preventie. Eind van deze maand behandelt de raad van bestuur van Wageningen UR een rapport van de Arbo- en Milieudienst over RSI, gericht op aio's. Ook zullen er besprekingen plaatsvinden met de bedrijfsartsen over RSI onder medewerkers van Wageningen UR. | H.B.