Nieuws - 13 september 2001

RIVO krijgt man in Mauritanië

RIVO krijgt man in Mauritanië

Het RIVO heeft besloten een vaste medewerker te stationeren in Mauritani?. Steven Benjamin fungeert in de eerste plaats om de samenwerking met het Mauritaanse zusterinstinstituut CNROP (Centre National de Recherches Oceanographiques et des P?ches), gevestigd in de havenplaats Nouadhibou, meer continuteit te geven. Hij zal toezicht houden op de uitvoering van gezamenlijke onderzoeksactiviteiten.

Het RIVO werkt sinds 1998 samen met het CNROP, maar communicatie via de gebrekkige telefoonverbinding leverde veel problemen op. Verder bestond de indruk dat gezamenlijke projecten een lagere prioriteit kregen bij het CNROP wanneer men een tijdje niemand uit Nederland gezien had. Met een permanente RIVO-medewerker in de nabijheid zal de communicatie waarschijnlijk sterk verbeteren.

Benjamin neemt verder de taak op zich om Mauritaanse onderzoekers die meevaren aan boord van Nederlandse schepen te coachen en de door hen verzamelde gegevens uit te werken.

Het huis dat Benjamin heeft gehuurd op het terrein van het CNROP, moet de komende maanden ook onderdak gaan bieden aan andere RIVO-medewerkers die tijdelijk in Mauritani? verblijven. | H.B.