Wetenschap - 1 januari 1970

RIVO bereikbaar zonder netnummer

RIVO bereikbaar zonder netnummer

RIVO bereikbaar zonder netnummer

WUR-collega's kunnen het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek voortaan eenvoudiger bereiken. Het instituut heeft een nieuwe telefooncentrale. Wageningers hoeven het netnummer van IJmuiden niet meer in te toetsen, maar kunnen volstaan met de laatste vijf cijfers van het telefoonnummer. A.S

vragen Frans

Ir Frans Verhees (29 jaar) is aio bij de leerstoelgroep Marktkunde en consumentengedrag. Hij hoopt volgend jaar te promoveren op zijn onderzoek naar innovatie en marktoriëntatie in de agribusiness. Door zijn agrarische achtergrond gaat zijn aandacht uit naar het primaire landbouwbedrijf zoals veehouders en akkerbouwers

Wat is je vervelendste eigenschap?

Ik ben koppig, vooral op gebieden waar ik iets van af denk te weten. Soms is dat pijnlijk. Namelijk wanneer je je meerdere tegenkomt

Bij welke historische gebeurtenis had je graag aanwezig willen zijn?

Bij de val van de Muur. Ik ben blij dat ik meemaak hoe Oost-Europa hierdoor op economisch gebied verandert. Er is als het ware een aardverschuiving opgetreden. De hele Oost-Europese markt is opengegaan. Dat omvormingsproces vind ik als econoom erg interessant. De markteconomie blijkt beter te werken dan de planeconomie, onder andere doordat de markt innovatie stimuleert

Je idee van ultiem geluk?

Wat dat betreft sluiten mijn behoeften aan bij de behoefte-piramide van de psycholoog Maslow. Ik ben voorzien van de basisbehoeften: gezondheid, zekerheid in het leven, een vrouw, familie, vrienden. Verder wil ik op elk moment een uitdaging in mijn leven hebben. Misschien om waardering te krijgen of om mezelf te ontwikkelen. Nu is dat het afronden van mijn proefschrift, later is dat misschien een carriere. In ieder geval wil ik later kinderen en wil ik hen een goede toekomst bieden

Wat is je favoriete dier?

De hond. Hij is erg trouw aan zijn baas. Met een hond kan je een echte band krijgen

Je favoriete winkel?

Ik ben dol op elektronicawinkels. Elektronische apparaten fascineren mij, of het nu een computer, een tv of stereoset is

Wat vind je van de golf van zinloos geweld die ons land lijkt te teisteren?

Ik zou wel eens wat objectieve gegevens willen zien of het nu erger is dan vroeger. Ik denk ook dat je dit soort geweld helaas niet kan tegenhouden. Je kan moeilijk achter elk persoon met een kronkel in de hersenen een politieman neerzetten

Waar moeten ze nu eindelijk eens werk van maken?

Van betere democratische controle op de Europese Unie. De Europese Commissie krijgt steeds meer invloed maar het Europese Parlement is zelfs niet in staat om een Commissie-lid naar huis te sturen

Verder moet er eens duidelijkheid komen over wetgeving rond agrarische bedrijven in Nederland. Die creëert extra onzekerheid voor ondernemers in de Nederlandse landbouw en deze onzekerheid staat vernieuwing op allerlei gebieden in de weg

Waar zie je het meest tegenop?

Binnenkort heb ik weer een afspraak bij de kaakchirurg. Vorige week moesten er al twee verstandskiezen uit aan de linkerkant. Nu moeten er twee uit aan de rechterkant

Welk tv-programma wil je per se niet missen?

Business Update van RTL5. Ik vind het mooi om allerlei strategieën van bedrijven te zien. Hoe zij reageren op ontwikkelingen in de markt zoals bijvoorbeeld de crash in Azië en Brazilië

Wat irriteert je het meest aan WUR?

Er komt steeds meer bureaucratie via allerlei reorganisaties. Mensen die zich fulltime willen bezighouden met onderzoek en onderwijs verliezen steeds meer tijd aan vergaderingen en andere bureaucratische rompslomp. Als aio ben je daar grotendeels van gevrijwaard, maar toch ondervinden wij het ook. Als ik bijvoorbeeld door aan projecten mee te werken middelen vrijmaak voor mijn eigen onderzoek kan ik dat geld niet naar een aparte interne rekening overboeken

Stel dat je de jackpot zou winnen?

Ik zou gewoon doorgaan met mijn promotieonderzoek. Dat afronden is voor mij erg belangrijk. Uiteindelijk zou ik met het geld een eigen huis kopen

Aan welk woord heb je een hekel?

Sorry vind ik een vervelend woord. Mensen gebruiken het vaak te makkelijk en draaien daarmee het schuldgevoel om. Terwijl ze je misschien veel pijn hebben gedaan, moet je bijna wel reageren met zoiets als het geeft niet en krijg jij een schuldgevoel. Gedrag zegt in zo'n geval meer dan sorry

Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?

Tijdens mijn diensttijd vroeg een mededienstplichtige waarom ik niet ging doorstuderen. Ik had toen de middelbare landbouwschool afgerond. Ik besloot verder te gaan studeren aan de Hogere Agrarische School in Den Bosch. Daarna ging ik Bedrijfseconomie studeren in Wageningen. Achteraf gezien is dat een juiste beslissing geweest. Ik dacht er namelijk eerst over om het akkerbouwbedrijf van mijn vader over te nemen. Maar door allerlei onteigeningsprocedures is het zo geslonken dat je er geen fatsoenlijke boterham meer mee kan verdienen. Nu onderzoek ik marketing en innovaties van agrarische bedrijven, waardoor ik toch nog iets met mijn achtergrond doe

Wat is je favoriete gerecht?

De hemelse modder van mijn moeder. Een ontzettend lekkere chocoladebavarois, een soort pudding. H.B

:Drs J.H. Visser (28) - gewoon Hans - werkt sinds 1996 als assistent in opleiding bij de sectie Industriële microbiologie van de Landbouwuniversiteit. Hij studeerde Biologie in Nijmegen en hoopt dus nu te promoveren op een onderzoek naar de genetica van epoxide hydrolases van gisten. Visser besteedt talloze werkuren achter zijn labtafel. Bij het high tech-werk om de genetische code van de gistenzymen te kraken is een simpele, oeroude bunsenbrander nog steeds onontbeerlijk. Met het blauwe vlammetje worden de lab-instrumenten gesteriliseerd

Ing. D.L. Visser (51) - Dirk voor zijn naaste omgeving - werkt sinds 1969 als onderzoeksassistent bij het Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek (CPRO-DLO). Hij deed de hogere tuinbouwschool in Utrecht. De afwasmachine waarmee Visser werkt is een centrifuge. Hierin worden buisjes rondgedraaid, zodat DNA vrijkomt en kan worden geïsoleerd, gezuiverd en geïdentificeerd. Dat is belangrijk voor ondermeer onderzoek naar de diversiteit in plantenpopulaties, voor de beoordeling van de zuiverheid van kruisingsproducten en voor de identificatie van plantenrassen