Nieuws - 28 mei 2009

RIOOLLOZE NIEUWBOUW NIOO

‘Goud spoel je niet door het riool’, zegt directeur Louise Vet van het NIOO-KNAW. En dus wordt er straks duurzaam gepoept bij de buren. Het groene toilet is één van de markante aspecten aan de nieuwbouw van het NIOO aan de Wageningse Mansholtlaan, dat het duurzaamste laboratorium van Nederland moet worden.
‘En dat gaat lukken’, zegt Vet. De eerste paal werd op dinsdag 26 mei feestelijk geslagen. De cradle-to-cradlevisie is zoveel mogelijk als uitgangspunt genomen; bouwen met herbruikbare materialen, optimaal gebruik van licht en lucht en het sluiten van kringlopen. Het toilet is daar een demonstratie van. Uitwerpselen worden niet op het riool geloosd, maar hergebruikt. Voor de techniek vindt intensieve samenwerking met Wageningen UR plaats. Vacuümtoiletten worden gespoeld met grondwater, de afgevoerde materie wordt vergist tot biogas, het vloeibare deel met de mineralen dient als voedsel voor algen, die er mest van maken. Helofytenfilters zuiveren het resterende water voordat het op de sloot wordt geloosd. Al het water wordt op eigen terrein gezuiverd. Er is geen riool meer nodig, legt Vet uit. Toch is er een aansluiting. ‘Zonder aansluiting kregen we geen bouwvergunning.’
Opvallend en nieuw is ook de hogetemperatuuropslag in de bodem. Water van 45 graden wordt tijdelijk op een diepte van 350 tot 450 meter bewaard. De warmte komt van laboratoria, kassen en zonnecollectoren. Het had nogal wat voeten in de aarde voordat de provincie Gelderland de nieuwe techniek toestond. ‘De provincie was bang voor thermische vervuiling van de grond. Maar ze zijn nu helemaal om. De provincie sponsort zelfs met een ton.’ Senter Novem draagt acht ton bij.
Aan het gebouw komt naast hout, glas en staal ook beton te pas. ‘Dat is een van de concessies die we hebben moeten doen’, erkent Vet. Een andere concessie is de oriëntatie van het gebouw. Voor een optimaal gebruik van het zonlicht had het pand eigenlijk schuin op de Mansholtlaan moeten staan. Maar dat mocht niet van de gemeente.