Nieuws - 16 september 2009

RIKILT: ‘Eet geen rivierpaling’

We moeten geen paling meer eten uit de Nederlandse rivieren, stelt het voedselinstituut RIKILT. De vis bevat teveel dioxines en PCBs, door vervuild rivierslib.

eel.jpg
De gehaltes aan dioxines en PCB’s zijn zodanig hoog dat de paling oneetbaar is. Dit blijkt uit een gezamenlijk rapport van het RIKILT –Instituut voor Voedselveiligheid en IMARES. RIKILT-toxicoloog Ron Hoogenboom vindt dat de verkoop van rivierpaling, per jaar zo’n honderd tot tweehonderd ton, zou moeten stoppen vanwege de onacceptabel hoge verontreinigingsniveaus. ‘Ons voedsel wordt steeds schoner vanwege strengere normen en regels, maar rivierpaling is een uitzondering’, stelt hij. ‘We willen de consument beschermen en dus is het logisch dat we over voedselveiligheid adviseren.’ En rivierpaling is niet erg veilig; de normen voor verontreinigingen worden soms wel met een factor acht overschreden. Die normen liggen voor paling al veel hoger dan voor veel andere voedingsmiddelen. Dit komt doordat bij die normstelling wordt uitgegaan van gemiddelde verontreinigingsniveaus, en die liggen hoog bij paling.
 
‘De meeste paling in Nederland, zo’n vijfennegentig procent, komt uit kwekerijen, maar als de visboer om de hoek toevallig net veel rivierpaling verkoopt ontstaat er een probleem’, zegt Hoogenboom. ‘Iemand die slechts éénmaal per maand een portie rivierpaling eet ziet de dioxinegehalten in zijn lichaam al stijgen.’ Wilde paling uit andere wateren is veel minder vervuild en ook kweekpaling valt ruim binnen de norm.
 
De enige manier om de Nederlandse paling en de rivieren schoon te krijgen is de oorzaak weghalen. ‘Vervuild rivierslib, een erfenisje van de jaren zestig en zeventig, is de grote boosdoener’, legt Hoogenboom uit. Er is weinig fantasie voor nodig om in te zien dat een paling die zich zijn leven lang in een giftige cocktail van chemicaliën en rivierslib wentelt, niet erg gezond zal zijn. Saneren is volgens hem dan ook de enige manier om op korte termijn van dit probleem af te komen, maar dat is een kostbare zaak.  link