Nieuws - 27 november 2008

RESTAURANT VAN DE TOEKOMST

In het artikel van Gaby van Caulil over ontwikkelingen bij het Restaurant van de Toekomst word ik geciteerd als oud-medewerker. Ik heb een gesprek gehad met mijnheer Van Caulil en in de eerste versie van het stuk vond ik mijn woorden terug in een context die erg negatief was voor het RvdT en waarin ik zelfs als een lichtelijk rancuneus persoon ben neergezet. Bovendien waren er een aantal feitelijke onjuistheden in de tekst geslopen die met name de procedures voor het plaatsen van TIFN-projecten bij partnerinstituten erg negatief weergaven.
In mijn commentaren heb ik de gedachte weergegeven dat het restaurant een potentieel succesvol instituut is en dat ik hoop dat ze deze belofte ook in zullen lossen. De teneur nu is dat ik het restaurant niet goed genoeg zou vinden om mijn eigen onderzoek bij onder te brengen. Ik heb al twee maal met de heer Van Caulil over deze toon contact gehad en naast enkele correcties van feitelijkheden is hij niet genegen hier iets aan te veranderen.
Hij blijft ook volharden in het noemen van een voor mij persoonlijke reden om van het RvdT naar NIZO te verhuizen (personele ondersteuning in mijn interessegebied) in de context van redenen om een TIFN-project bij het NIZO te plaatsen (iets dat al op hoger bestuurlijk niveau besloten was ver voordat ik zelf de overstap maakte). Deze feitelijke onjuistheid komt hem blijkbaar heel goed van pas in zijn verhaal want in de laatste versie komt dit weer terug.
Ik wens niet op deze manier geciteerd te worden omdat het toon nog inhoud van mijn verhaal correct weergeeft. Dit heb ik Van Caulil ook laten weten. Zijn reactie was dat hij alleen over feitelijkheden wilde discussiëren en zeker niet overweegt mijn naam te schrappen.
Ik ben zeer de mening toegedaan dat het stuk van Van Caulil geen enkel doel dient en slechts negatief uit zal pakken voor alle genoemde partijen, inclusief zijn eigen werkgever. Hij zou zich dan mogen beroepen op het recht van vrije meningsuiting maar dan graag met alleen zijn naam erbij. Het stuk geeft namelijk niet mijn mening weer. Met nieuwsgaring heeft het ook niets te maken want het is een geconstrueerd verhaal.
Ik voel mij ernstig in mijn persoonlijke integriteit aangetast. Ik vertrouw erop dat u als redactie ook zult erkennen dat vrije nieuwsgaring ophoudt waar iemand onwaarheden in de mond worden ge-
legd. / Harold Bult


Het gepubliceerde verhaal bevat geen onwaarheden. De reden van Harold Bult om te gaan werken bij het NIZO, is opgenomen omdat deze relevant is voor het verhaal. Om diezelfde reden heeft Bult immers geadviseerd om het TIFN-project uit te laten voeren bij het NIZO en niet bij het Restaurant van de Toekomst. En gebrek aan vertrouwen in de wetenschappelijke ondersteuning bij het Restaurant van de Toekomst is immers de reden dat grote contracten achterblijven.
Het artikel is drie maal heen en weer gegaan naar de geïnterviewden en andere betrokkenen. Inzagerecht is echter geen schraprecht. Inzage moet feitelijke onjuistheden voorkomen, en dat is gebeurd. Bovendien is op verzoek van Bult ook de toon van de citaten aangepast. Overigens is consensus over de toon van een verhaal ongebruikelijk in de journalistiek en dat is maar goed ook. Als iedere geïnterviewde de teneur van het stuk moet onderschrijven, kunnen journalisten hun werk niet meer doen.
/ Gaby van Caulil