Nieuws - 28 mei 2009

RESOURCE WORDT TWEETALIG

Na de zomer zal Resource artikelen in het Nederlands én in het Engels aanbieden. Ook zal Resource dan een milieuvriendelijk magazine zijn – gedrukt op papier van FSC-hout – dat 23 keer in plaats van de huidige 37 keer per jaar verschijnt. De artikelen verschijnen eerst op een vernieuwde website.

Na een rondgang langs lezers en deskundigen hebben de uitgever en de redactie van Resource een plan gemaakt voor een andere verschijningsvorm. Het belangrijkste onderdeel van dat plan is de verandering van de aard van het medium, in samenhang met het veranderde uitkomstschema. Resource zal sterk gaan inzetten op internet. Op een vernieuwde website zal de redactie dagelijks feiten en meningen geven over wetenschap, onderwijs en het studentenleven. Dezelfde artikelen komen terug in het blad, want lezers moeten bij kunnen blijven door alleen het blad te lezen.
De site zal ook een platform worden voor bijdrages van studenten en medewerkers, zoals reacties, blogs, foto’s en filmpjes. In de weken dat het blad niet verschijnt, zal een digitale nieuwsbrief de meest opmerkelijke berichten van die week vermelden.
In het magazine krijgen achtergronden en mensen de ruimte, naar verwachting in twee grote achtergrondverhalen, een interviewrubriek en een rubriek waarin de drijfveren van medewerkers van Wageningen UR naar voren komen.
Uit gesprekken met lezers bleek dat er een sterke behoefte is aan een Engelstalige versie van Resource. Daarom worden straks alle redactionele bijdragen in het Engels aangeboden. Bij alle artikelen verschijnt een korte Engelstalige versie, met een verwijzing naar de volledige vertaling op internet. Het blad is in principe Nederlandstalig, omdat dat de voorkeurstaal is van het grootste deel van de lezers.