Nieuws - 28 mei 2009

REGIE ONTBREEKT BIJ ONDERWIJSVERNIEUWING VHL

Bij hogeschool Van Hall Larenstein is het competentiegerichte onderwijs verschillend ingevuld op de drie locaties en zelfs per opleiding. Dat komt vooral door een gebrek aan regie en onderwijskundige onderbouwing, concludeert adviesbureau voor hoger onderwijs Hobéon.
De onderwijsvernieuwing is in Leeuwarden en Velp niet eenvormig en integraal aangepakt, meent Hobéon. In Leeuwarden raakte de onderwijskundige kant bovendien uit het zicht door gelijktijdige organisatorische veranderingen.
In Wageningen is het onderwijs meer competentiegestuurd; de consequente en vergaande vernieuwing levert de locatie een duidelijk profiel op. Positief is ook de versterkte uitwisseling met het werkveld die op alle locaties naar voren komt. Maar instellingsbreed is er door vormverschillen tussen met name de majors geen helder onderwijsaanbod, stelt Hobéon.
Het adviesbureau beveelt een vaste vormgeving aan voor de majors, sluitende systemen voor toetsing en kwaliteitszorg, meer inhoudelijke samenwerking tussen de opleidingen en meer regie en aandacht voor onderwijskundige vragen. In juni maakt de hogeschooldirectie bekend hoe deze aanbevelingen worden meegenomen.
Het volledige evaluatierapport staat op het intranet van Van Hall Larenstein.