Nieuws - 4 juni 2009

REGELS ZUIVEL LASTIG MAAR BROODNODIG

Het bedrijfsleven fulmineert regelmatig tegen regels en bureaucratie van de overheid. Maar de Europese zuivelindustrie blijkt juist wel te spreken over de regels van de EU.

De Europese zuivelindustrie, met bedrijven als Danone en Friesland Campina, zou de hoge administratieve lastendruk in de EU niet willen ruilen tegen een lagere voedselveiligheid en kwaliteit van de producten, blijkt uit een studie van het LEI en Wageningen Universiteit in opdracht van de Europese Commissie. Onderzoeker drs. Krijn Poppe: ‘In de jaren negentig zijn er veel regels opgesteld rondom voedselveiligheid naar aanleiding van de BSE- en dioxinecrisis. Bijvoorbeeld het bijhouden van dossiers per product over voedselveiligheid. Veel ondernemingen reageren in eerste instantie afwijzend op al die regels. Maar als je doorvraagt blijkt dat ze wel het vertrouwen van de consument willen dat het gevolg is van dat beleid. En als Brussel de regels niet zou stellen, dan zouden de supermarkten dat doen en dat is nog veel lastiger.’ Bovendien hebben ondernemers liever het Europese systeem dan het Amerikaanse. In de VS zijn weinig regels, maar kunnen bedrijven wel aansprakelijk gesteld worden in de rechtszaal als er iets misgaat. Die ‘see you in court’ cultuur is voor Europese zuivelmultinationals een nachtmerrie. Wel vinden de bedrijven de Europese wetgeving belemmerend voor innovatie. Het duurt te lang voor een nieuw product met bijvoorbeeld een gezondheidsclaim in Europa op de markt mag komen.