Organisatie - 15 januari 2009

REDACTIERAAD VOOR RESOURCE

Een redactieraad ziet voortaan toe op uitvoering van het redactionele beleid van Resource.
Zeventien kandidaten hebben zich aanvankelijk gemeld. Uitgever Viola Peulen, afgevaardigde Hans Bezuijen van de medezeggenschap en hoofdredacteur Gaby van Caulil hebben acht mensen geselecteerd en voorgedragen aan de raad van bestuur. Die heeft de redactieraad afgelopen maandag vastgesteld.
De raad moet een afspiegeling vormen van Wageningen UR. Ze telt vier personeelsleden: Judit Zijlstra (VHL, directiesecretaresse), dr. Patrick Jansen (bosecoloog WU), dr. Ernst van den Ende (business unit manager PPO Bloembollen, Fruit en Bomen), prof. Cees van Woerkum (communicatiewetenschapper, WU). De studentenpopulatie wordt vertegenwoordigd door Mascha Rasenberg (MSc Internationaal land- en waterbeheer) en Marloes van de Kamp (BSc Internationaal land en waterbeheer). Er is nog een vacature voor een student van Van Hall Larenstein. Verder kent de raad twee externe leden: ir. Martijn de Groot (freelance journalist en communicatieadviseur) en ir. Marianne Heselmans (freelance wetenschapsjournalist).
De redactieraad komt minimaal driemaal per jaar bijeen en bespreekt het redactionele beleid. Afspraken daarover zijn vastgelegd in een statuut dat op intranet staat onder organisation, organigram, corporate communication.
Vooralsnog is Van den Ende benoemd tot voorzitter. Bij de eerste vergadering zal de redactieraad uit haar midden een voorzitter kiezen. De raad zal ook bijdragen aan de restyling van Resource. Die moet leiden tot een nieuwe website en nieuw blad in augustus 2009.