Nieuws - 5 februari 2009

RECEPTIELOPER

Een wetenschapper moet veel meer kunnen dan alleen onderzoek doen. Zo is daar in de wintermaanden bijvoorbeeld het receptielopen. Blijft u liever in uw kamer aan uw deadline werken? Weet dan dat kennissen nog altijd belangrijker zijn dan kennis. Dus volgende keer: sluit af die computer en join the fun.
Een kleine antropologie van de receptie leert dat er in deze arena van sociale aftasting vele doelen te bereiken zijn en nog meer strategieën om ze te bereiken.
Allereerst zijn er de ‘vloeipapiertjes’ en de ‘bitterballen’. Die gaan voor hun natje en hun droogje. Oudere alleenstaande mannen kunnen zich zo van promotiereceptie naar promotiereceptie zuipen en hoeven niet meer te koken. Hun tegenpool zijn de ‘jus-nippers’: zij stralen uit dat er nog veel te doen is en het leven heus geen pretje is.
Dan zijn er degenen die voor de gezelligheid gaan. Ze zijn er in verschillende vormen: ‘muurbloempjes’ en ‘magneten’. De verlegen muurbloempjes staan aan de rand bij elkaar. Magneten staan geanimeerd te vertellen en trekken grote groepen muurbloempjes, vloeipapiertjes en bitterballen aan.
Ten derde zijn er degenen die qualitate qua aanwezig zijn. Deze ‘patriarchen’ – zelden matriarchen – hebben voor iedereen een minzaam woord, maar horen amper wat er tegen hen wordt gezegd. Dat is te begrijpen want ze worden bestookt door de ‘drenzers’: verongelijkte personeelsleden die hun kans schoon zien de leider te spreken zonder dat deze zich uit de voeten kan maken of druk werk kan veinzen.
In feite behoren de drenzers daarmee al tot de vierde en meest vermakelijke of ergerlijke groep, afhankelijk van je perspectief. Dat zijn zij die iets willen van de receptie. De virtuozen van dit spel zijn de ‘flipperkastballen’. Ze stuiteren van persoon tot persoon, en hoe lang ze bij iemand blijven hangt af van het aantal punten dat ze er kunnen verdienen.
O ja, en dan heb je nog u en ik. Wij passen natuurlijk niet in dit systeem. Toch?