Nieuws - 30 augustus 2012

Q-koorts duurder dan gedacht

Schade mogelijk meer dan een half miljard. Arbeidsuitval belangrijkste kostenpost.

De maatschappelijke kosten van de Q-koorts uitbraak in Nederland vallen bijna twee keer zo hoog uit dan eerder geraamd. Dat blijkt uit recent onderzoek van het LEI en economisch instituut SEO uit Amsterdam. Vorig jaar rekenden de onderzoekers op een schadebedrag tussen de 161 en de 336 miljoen euro, nu denken de onderzoekers dat het eindbedrag tussen de 250 en 600 miljoen euro komt te liggen.
Het verschil zit vooral in de arbeidsuitval van Q-koorts patiënten, die lastig te berekenen is. Veertig procent van de vierduizend Q-koorts patiënten meldde zich langer dan een maand ziek en had een jaar na de infectie nog fysieke problemen zoals voortdurende vermoeidheid. Bij een groeiend deel van de patiënten ontstonden na verloop van tijd klachten, meldt het SEO. Dat verklaart de stijgende humane kosten, die zo'n 85 procent van het totaal uitmaken.
De Q-koorts epidemie tussen 2007 en 2010 leidde tot de ruiming van 60.000 geiten en een fokverbod voor de geitenhouders. Daarnaast veroorzaakte de ziekmakende bacterie vierduizend menselijke Q-koorts patiënten, waarvan er negentien overleden.
Samenwerking essentieel
'Het LEI heeft de veterinaire kosten berekend', zegt mede-onderzoeker Ron Bergevoet. 'Die kosten zijn niet veranderd ten opzichte van vorig jaar. De ruiming van de geiten en het fokverbod kostten zo'n 37 miljoen euro. Inmiddels zijn de geiten gevaccineerd.' Opvallend is volgens Bergevoet dat de vaccinatiekosten in het niet vallen bij de humane gezondheidskosten. 'Goede samenwerking tussen het  ministerie van EL&I en VWS is essentieel als zich weer een op mensen overdraagbare dierziekte aandient.'
Het onderzoek, dat medio augustus werd gepubliceerd in het  International Journal of Infectious Diseases, komt op het moment dat Q-koorts patiënten de geitenhouders aansprakelijk willen stellen voor  de geleden schade door de Q-koorts. Of die rechtsgang kans van slagen heeft, is onduidelijk.