Nieuws - 2 oktober 2008

Pyongyang Times

Het is verheugend dat het universiteitsblad opnieuw is verschenen. Ik moet zeggen, het blad is aanzienlijk verbeterd - we mogen wel zeggen: een grote sprong voorwaarts. Veel beter om het onder beheer van de Raad van Bestuur te publiceren, in plaats van zo’n lastige onafhankelijke redactie. De prioriteiten liggen nu tenminste duidelijk waar ze horen, zoals ook blijkt uit de prachtige opmaak van de voorpagina. Ik denk dat Resource hiermee een blad is geworden van internationale allure (en niet alleen met een Engelse titel). Het kan zich meten met de Pyongyang Times!
Dr. Tom Kuhlman, LEI