Nieuws - 1 januari 1970

PvdA kritisch over ondernemingsplan

PvdA kritisch over ondernemingsplan

PvdA kritisch over ondernemingsplan

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft twee weken geleden bij de raad van bestuur van Wageningen UR haar zorg uitgesproken over het gebrek aan overleg bij de ontwikkeling van het ondernemingsplan van de LUW. Eerder sprak de PvdA met kritische studenten over het plan

Ik kwam verharde standpunten tegen, aldus fractielid Harm Evert Waalkens. De traditie in Wageningen is dat het bestuur overlegt bij reorganisaties. Die breuk met de traditie verdriet ons, heb ik aangegeven in het gesprek met de raad van bestuur. Het is meer dan een boekhoudkundige operatie, het gaat om de strategie naar de toekomst toe. Ik zie nu meer soepelheid en een meer positieve, offensieve houding.

De PvdA heeft bovendien meer aandacht gevraagd voor het internationale karakter van de LUW, de milieu-opleiding en het interdisciplinaire karakter van de studierichtingen. Ik begrijp dat het bestuur nog eens opnieuw naar de milieu-opleiding kijkt, aldus Waalkens. De interdisciplinaire benadering heb ik nog niet teruggezien. En het internationale karakter leek in het geding omdat de buitenlandse hoogleraren met ontslag werden bedreigd. Het bestuur heeft mij echter verzekerd dat het de internationale poot wil versterken.

Waalkens pleit voor een grondige analyse vanuit Wageningen hoe ze het kenniscluster willen aansturen. Wageningen is de spin in het web van dat kenniscluster. De PvdA-fractie volgt de ontwikkelingen rond het ondernemingsplan zeer kritisch en heeft samen met de andere Kamerfractie het kennisbeleid van LNV op de agenda van de landbouwcommissie gezet. Dat moet voor Pasen aan bod komen. A.S

The Executive Board of the WAU wants to retain the educational programmes on Environment and Rural Development. Both programmes were due to be scrapped in the University Business Plan, but the Board was sensitive to the criticism that both programmes are important for the maintenance of an attractive international profile for students. As a result, the programme on Agricultural Engineering will now disappear and be integrated into the new Environmental programme. This programme also should contain more socio-economic courses, the Board thinks. Education manager Bert Speelman changed his mind after reading the Study Guide of the WAU, when he found out that the Environmental programme was much more interdisciplinary than he thought. Why didn't you read the Guide before you made the plan and why didn't you ask us? was the reaction of environmental students

A think-tank of WAU researchers has produced a report Myths and Legends about Dutch pig husbandry, which receives little support from society for their production methods, environmental damage and unethical contact with animals. In order to regain a licence to produce, the pig sector should abandon the myth that the pig farmers, the supply industry and the processing industry always have one mutual interest. This myth frustrates a lot of new approaches to improve the quality and production history of pig meat, the think-tank concludes. Groups of farmers should start developing and marketing special pig products that meet the interests of the consumers

The DLO institutes for agricultural research are in transition from a civil service to a market-driven organisation. Last year the twelve institutes made a loss of four million guilders. The reorganisations at DLO are costing a lot of money and the institutes are having to invest in new skills and research markets. The loss in the past year (and maybe the coming year) is a necessary investment if the return in the next years is to be improved, states financial controller Peter van der Jagt. The main policy of DLO is to improve the efficiency of its research

Mathis Wackernagel, founder of the concept of the ecological footprint, gave a lecture at the Wageningen Institute of Animal Sciences. An ecological footprint is a measure for the impact of a human being on the environment, including how much money and water we need to maintain our consumer society. Comparing our ecological footprints with people from other countries is useful, says Wackernagel. A US citizen uses 10.3 hectares of land to fulfil his needs, a Peruvian citizen uses 1.6 hectares, a Dutch or German 5.3 hectares. If everybody in the world had a western European lifestyle, the earth would need to be four times as large, Wackernagel points out. Ideally everybody should live like the Chinese, who only use 1.2 hectares a person. For more numbers: see page 8