Nieuws - 20 juni 2002

PvdA: Hermans talmt bij aanpak seksediscriminatie wetenschap

PvdA: Hermans talmt bij aanpak seksediscriminatie wetenschap

"Iedere keer een mooi verhaal, maar er gebeurt niks. Het begint me te irriteren." Tweede-Kamerlid Marri?t Hamer (PvdA) over het beleid van demissionair minister Hermans ter verbetering van de positie van vrouwen in de wetenschap.

Hamer heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van een recent verschenen EU-onderzoek naar seksediscriminatie in de wetenschap. In alle dertig onderzochte landen worden vrouwen benadeeld, maar in Nederland het hardst. Wat Hamer vooral onaangenaam trof, is dat vrouwen niet alleen moeilijker opklimmen, maar ook op ieder niveau onevenredig veel uitvallen.

Maatregelen als Aspasia, het programma om vrouwelijke universitair docenten met miljoenen aan overheidssteun te bevorderen tot hoofddocent, hebben effect. Volgens Hamer is dat tijdelijk. "Zodra je stopt met de subsidie, zakt het weer in. Notities maken helpt ook niet. Om vrouwen in de wetenschap gelijke kansen te geven als mannen, is een cultuuromslag nodig."

Ook het CDA heeft over het onderwerp al eens bij de minister aan de bel getrokken, volgens Hamer zonder succes. "Hij zegt dat universiteiten er volop mee bezig zijn, maar ik merk daar niets van. Nog steeds krijgen solliciterende vrouwen te horen dat ze maar beter niet aan de universiteit kunnen gaan werken als ze een kind willen." | HOP