Nieuws - 5 november 2009

Punt 8

Het agendapunt 8 van ons leerstoelgroepoverleg is al tijden ongewijzigd: huisvesting/nieuwbouw. Meestal is er geen nieuws.

5-Boersma-raster.jpg
Maar daar lijkt nu verandering in te komen. De term unilocatie duikt steeds vaker op. De bouwplannen voor AFSG worden serieuzer. Zelfs jaartallen zoemen rond. Resource heeft het vuurtje flink opgepookt: 'Seinen op groen voor nieuwbouw AFSG'. Hoop gloeit op. Er is zelfs een datum waarop eindelijk duidelijkheid gegeven zal worden. Op 9 november zal de Raad van Toezicht een besluit nemen.
Prinsjesdag was al eerder een ijkpunt. Maar die dag ging voorbij zonder dat er knopen werden doorgehakt. Toch lijken de ambities dit keer overeind te blijven, ondanks de recessie. Het werd immers duidelijk dat we gespaard zullen blijven van ingrijpende bezuinigingen. Maar wat gaat het nu worden? Nieuwbouw of de Dreijen? Het wordt tijd voor een Go or No go. Het heeft lang genoeg geduurd.
Een paar jaar geleden was nieuwbouw op de Born een spannend onderwerp. Iets om naar uit te kijken. Een verhuizing naar de campus gaf toen nogal wat onduidelijkheid over waar we terecht zouden komen. In een van de oude gebouwen of in een nieuw voedingsgebouw? Onder agendapunt 8 werd in die tijd dus veel besproken. Steeds nieuwe plattegronden, waarbij we onze wensen konden aangeven. En elke keer was er weer nieuws. En weer andere plattegronden en plannen. En dus ook nieuw commentaar van ons. Maar de discussies gingen steeds vaker over plannen die alweer verworpen waren voordat onze mening doorgegeven kon worden.
Er is niet veel veranderd. Punt 8 bevat nog steeds de onzekerheid van een verhuisdatum. Eigenlijk worden we er vooral 'niet blij' van. Uitstel is het toverwoord. Het agendapunt is akelig verschrompeld. En nog steeds is er geen nieuws. Besmuikt gegniffel is het zielige lot voor het ooit prikkelende punt 8./Marelle Boersma