Nieuws - 29 januari 2014

Pulskor lucratief voor vissers

tekst:
Roelof Kleis

Vissen met een pulskor is een stuk lucratiever dan met de traditionele boomkor. Een pulskorvisser vangt weliswaar minder vis, maar heeft ook veel minder kosten.

De netto opbrengst van een pulskorvisser is daarom gemiddeld 50-60 procent hoger dan die van de traditionele boomkorvisser. Dat becijfert Imares-onderzoeker Bob van Marlen in een vergelijkende studie naar beide vormen van vissen op platvis.

Boomkorvisserij maakt gebruik van sleepnetten die de platvis uit de bodem opschrikt. De bodem wordt daarbij door zware kettingen omgewoeld om de vis in de netten te krijgen. Pulskorvisserij gebruikt elektrische pulsen om de vis uit de schuilplekken te drijven. De bodem wordt daarbij niet zo omgeploegd als bij het boomkorvissen. Het gebruik van de pulskor is desondanks omstreden. Vooral het  langere termijn effect van elektrische pulsen op het andere zeeleven is nog niet goed bekend.

Imares doet al decennia lang onderzoek naar de pulskor. In de proef waarover Van Marlen in het nieuwste nummer van Fisheries Research schrijft zijn boom- en pulskorvissers zij aan zij het water op gegaan. Daarbij is met vergelijkbare tuigen en netten gevist., waardoor verschillen in vangst voornamelijk zijn toe te schrijven aan de manier van stimuleren. Van Marlen vergeleek daarbij boomkorvisserij met twee alternatieve manieren van pulskorvisserij

De resultaten zijn opmerkelijk. De pulskorvissers vingen aanzienlijk minder vis: ongeveer eenderde van de hoeveelheid met de boomkor. Maar daar zat ook veel minder bijvangst bij. Beide effecten samen zorgden ervoor dat ongeveer eenderde minder schol en tong aan land werd gebracht. Die lagere vangst wordt evenwel gecompenseerd door het veel lagere brandstofverbruik. Vissen met de pulskor kost ruim de helft minder brandstof. De netto winst is daardoor ongeveer de helft hoger.

De veel mindere bijvangst (43 procent minder ondermaatse vis, 20 procent minder kreeften, krabben) is gunstig voor het milieu. Daar staat tegenover dat een klein deel (circa 10 procent) van de gevangen kabeljauw schade oploopt. De elektrische pulsen doen volgens Van Marlen de spieren in deze soort blijkbaar zo samentrekken dat de ruggengraat breekt. Dit effect treedt vooral op bij de grotere kabeljauwen.

De resultaten dragen bij aan de voortdurende discussie over het gebruik van de pulskor. Op dit moment wordt door de EU het gebruik van de pulskor met een tijdelijke ontheffing beperkt toegestaan. Vijf procent van de Nederlandse vloot mag vissen met pulskor.