Nieuws - 1 januari 1970

Puinruimen

Puinruimen


Pim Brascamp wist niet waar hij meer moeite mee had: met de generaalspet
van Hans de Vries of diens rijlaarzen. ,,Zou je het nou wel doen?’’, vroeg
de hoogleraar aarzelend. ,,Als je zo gaat rondlopen, geef je dan geen
verkeerd signaal af?’’
De Vries schrok en rukte zijn ogen los van de spiegel waarin hij zijn
manhaftige verschijning had bewonderd. ,,Denk je dat die koppelriem me dik
maakt?’’, vroeg hij onzeker.
,,Dat is het probleem niet’’, antwoordde Brascamp.
,,Ik kan me niet permitteren er dik uit te zien’’, zei De Vries. ,,Een
leider moet kracht uitstralen. Zeker als die het puin uit 1969 gaat
opruimen.’’
Brascamp ging er niet op in. ,,Het rommelt in Zodiac, Hans. De mensen zijn
boos dat je het departementsoverleg en de departementsraad hebt afgeschaft.
Ze vinden je een dictator.’’
,,Waarom denk je dat ik ze straks ga toespreken?’’, riposteerde De Vries.
,,Ik zal ze overtuigen dat we hier moderner moeten gaan werken.’’
,,Toespreken is mooi’’, zei Brascamp. ,,Maar heb je ze ook wat te bieden?’’
,,Tuurlijk’’, zei De Vries, en wees op een manshoog silhouet achter in zijn
kantoor. ,,Wat is dat dan?’’
Brascamps mond viel open. ,,Een standbeeld van jezelf’’, steunde hij.
,,Voor in de kantine’’, zei De Vries opgetogen. ,,Om te laten zien dat ik
altijd voor mijn medewerkers klaar sta.’’
Willem Koert